RSS

Kategori arşivi: neden yemin etmedik

>Neden yemin etmedik

>

Haber: 'Neden Yemin Etmedik'
Çiple Zayıflama Dönemi Başladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, BM, AB, AGİT, OECD, Avrupa Konseyi, İslam Konseyi, AP, Uluslararası Af Örgütü, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Başkan ve yöneticileriyle, Türkiye‘deki büyükelçiler ve yabancı gazetecilere yazdığı mektupla neden yemin etmediklerini anlattı. 

CHP‘den yapılan yazılı açıklamada, Genel BaşkanKemal Kılıçdaroğlu‘nun, “CHP‘nin TBMM‘de yemin etmeme gerekçelerini açıklamak ve seçilmiş milletvekillerine yönelik hukuk dışı hak gasbını” anlatmak için mektup yazdığı belirtildi. 

Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin 28 Haziran 2011’deki TBMM‘nin açılış oturumunda yemin etmediğini belirten Kılıçdaroğlu, mektubunda şu ifadelere yer verdi: 

“Milletvekillerimiz uzun süredir tutuklu bulunan ve mahkemenin serbest bırakmaması nedeniyle TBMM‘deki açılış oturumuna katılamayan iki milletvekillerimizle dayanışmak için bu kararı almışlardır. 

Bu iki milletvekilimiz şu an iki yıldan uzun bir süredir tutuklu bulunmaktalar ve halen herhangi bir suçtan mahkum olmuş değildirler. Bir yargı organı olan Yüksek seçim Kurulu, herhangi bir suçtan dolayı mahkûm edilmemiş bulunan, gazeteci Mustafa Balbay ile tıp doktoru Profesör Mehmet Haberal‘ın, aday olabileceklerini hükme bağlamıştır. Halk onlara oy vermiş ve vekilleri olarak seçmiştir. “ 

İki hâkimin verdikleri bir kararla, Balbay ve Haberal’ın, halkın seçilmiş vekilleri olarak görevlerini yerine getirmelerini engellediğine dikkat çeken CHP Genel Başkanı, şöyle dedi: 

“Bu husustaki kesin kanım, söz konusu durumun büyük bir adaletsizlik olduğu ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Birleşmiş Milletler İnsan Hakları organlarının kararları tarafından vazgeçilmez bir hak olarak tanınan seçme ve seçilme hakkının açık bir ihlalini oluşturduğudur. 

CHP, demokrasiyi ve halkın hür iradesini korumaya devam edecek, soruna süratli bir şekilde demokrasiye ve hukuka uygun bir çözüm bulmak için gerekli tüm gayreti gösterecektir. 

CHP‘nin, adaletin ve bir temel demokratik hak olan seçme ve seçilme hakkının ihlali sonucu halen tutuklu bulunan sekiz vekille dayanışma nedenlerini açıklayan bir notu ilişikte bilginize sunuyorum. “ 

AİHM VE BM KARARLARINI HATIRLATTI- 

Mektup ile gönderilen ve “CHP Tutum Kağıdı” başlıklı yazıda da şu ifadeler yer aldı: 

“Milletvekilleri haklarındaki davanın sürmesine ve yargılanmalarının tamamlanmasına karşı değildirler. Ancak kendilerini seçen halkın iradesinin yerine gelmesini istemektedirler. Sözünü ettiğimiz yargı kararları ise bunu engellemektedir. Bu yargı kararlarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin, özgürlükten yoksun bırakılmaya ilişkin 5. Maddesine, seçme ve seçilme hakkına ilişkin Ek Birinci Protokolün, 3. Maddesine aykırı olduğu açıktır. 

Sekiz milletvekilinin tutukluluk halleri milletvekili olarak seçilmeden önce dahi yasal değildi ve AİHM kriterlerine uymamaktaydı. AİHM‘in Sözleşmenin ihlali yolundaki birçok kararı tutukluluk halinin yasal olmadığının delilidir. Mahkeme kararları ayrıca Ek Birinci Protokolde vaaz edilen seçme ve seçilme hakkına ilişkin içtihada ve AİHM‘nin tutuklama süreleri, yetersiz gerekçeler, klişe kararlar, katalog suçlar, adli koruma önlemlerine yer verilmemesi, duruşma yapılmaması gibi temel hususlara ilişkin tüm içtihadına her yönden aykırı olduğu açıktır. 

Öte yandan, Türkiye‘deki bu durum Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesinin siyasi hayata katılmayla ilgili 2. ve 25. maddelerine de aykırı düşmektedir. 

Bugüne kadar bu sekiz milletvekilinin herhangi bir suçtan mahkum edilmemiş olmaları gerçeğinden hareketle kendilerine yöneltilen suçlamalar ve haksız tutuklanma hallerinin devam etmesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6(2) Maddesine ile Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasal Haklara ilişkin Sözleşmesinin 14(2) Maddesinde vaaz edilen ‘suçu ispat edilinceye kadar kişi masumdur’ temel ilkesinin ihlalidir. “ 

Kılıçdaroğlu, mektubunu, şu isimlere gönderdi: 

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri, Navanethem Pillay 

AGİT Genel Sekreteri, Marc Perin de Brichambaut, 

AGİT-PA Başkanı, Petros Efthymiou 

OECD Genel Sekreteri, José Ángel Gurría 

İslam Konferansı Örgütü Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu 

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland 

Sosyalist Enternasyonal Başkanı George A. Papandreou 

Avrupa Sosyalistler Partisi Başkanı Poul Nyrup Rasmussen 

Avrupa Parlamentosu Başkanı Jerzy Buzek 

Avrupa Komisyonu Başkanı José Manuel Barroso 

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Viviane Reding 

Avrupa Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Komiseri Stefan Füle 

Parlamentolar Arası Birlik Başkanı Theo-Ben Gurirab 

Uluslar arası Af Örgütü Genel Sekreteri Salil Shetty 

Human Rights Watch Direktörü Keneth Roth 

D8 Genel Sekreteri Widi A. Pratikto 

Sınır Tanımayan Gazeteciler, Türkiye‘deki yerleşik büyükelçilikler ile